Establishment of the Czech Department at UNL

We would like to present a unique document, which describes the establishment of the Czech Department at the University of Nebraska. The document contains memories from Journals of František Rejcha, whose effort contributed to foundation of the Czech Department. 

The document is in Czech language, for translation please use following link here

Feel free to download the document here.

Short preview from the document:

Ty první léta, když jsem farmařil se neseli žádné zimní pšenice jenom samé jarky, oves a korna. A ty jarky žraly moc polní, štěnice nám jí sežraly asi po pět roků, že jsme sotva měli dost na chleba. Lidé toho času neměli žádnou vědu, ani neuměli krmit prasata se ziskem, ani krávy aby daly hojně mléka. To se museli všecko lidé učit a kdo se dříve začal učit, začal též dříve prospívat. Příležitost byla pro všecky stejná. Ale musel to člověk pochopit a udělat a pak nejhlavnější věcí bylo šetřit.

V našem townshipu byly čtyry školní distrikty. Když jsem tam přišel, každý distrikt měl jednu sekci. V roce 1884 pak udělali ze dvou distriktů tři. V tom distriktu, co já jsem bydlel jsme dostali z každého sousedního distriktu tři sekce, takže pak měl každý distrikt šest sekcí. My jsme museli tedy stavět novou školu a zvolit si úředníky. Tak jsme si zvolili Amerikána jménem Beswick. Moderátora Johna Osterthun a pokladníka Fritz Schoeneman, zvolili jsme bondy na stavění školy. Páni úředníci začali stavět, peníze však rozházeli pro svoje věci, obzvláště pokladník. Stavba byla moc špatně postavena a stavební výbor stavbu neschválil. Nejdříve žádali řemeslníci plat, nebyli však peníze. Pak žádal lumberman (pozn. prodejce dřeva) za dříví plat, pokladník neměl peníze. Tak žalovali distrikt, tak pokladníka vyhodili a zvolili mě pokladníkem. Tak mně připadlo soud vyrovnat a o všecky peníze se postarat. Něco jsem dostal po dobrém a něco muselo počkat. Tak jsem sloužil na školním výboru 21 roků.